Kanadské sruby

Základním konstrukčním prvkem kanadských roubených staveb jsou odkorněné klády, které kromě patřičné kvality musí vzhledem k zajištění potřebného teplotního odporu být i náležité tloušťky. K těmto účelům se používá převážně smrková kulatina o středovém průměru 30-35 cm, těžená s co nejmenším předstihem před samotným roubením, samozřejmě je výhodou i těžba v zimním období vegetačního klidu. Po ručním odkornění se odstraní lýko vhodnými nástroji, aby se nenarušila  poslední nejkvalitnější rostlá vrstva dřevní hmoty, se dá teprve začít se samotnou výrobou konstrukce srubu.